Kasper er trænet i systemet

– men hvem træner Kasper?

Har du også brug for at en en borger i din sagsstamme kommer videre, er rAise & shine et rigtig godt bud.

rAise & shine er et beskæftigelsesprojekt, med fokus på den koordinerende og helhedsorienterede indsats. Vi tilbyder også efterværn/udslusning, parallelindsatser, mentorstøtte mm.

Vores målgruppe er kendetegnet ved at have komplekse problemstillinger – ofte med kombination af såvel sociale, helbredsmæssige som beskæftigelsesmæssige forhold.

Personlig opkvalificering af udsatte borgere, som forudsætning for faglig opkvalificering.

Vi træner hverdags- og helbredsmestring.

Gennem håndholdt indsats opbygger vi borgerens selvtillid, motivation og robusthed.

Al træning bygger på en helhedsorienteret indsats – og er derfor samtidig en effektiv hjælp til at finde nye veje til arbejdsmarked.

Derfor kan vi dokumentere større grad af selvforsørgelse.  

Vi bygger bro

til erhvervsliv i vores meget brede og alsidige netværk. Vi skaffer mennesker i job på vilkår tilpasset den enkelte i samarbejde med virksomhederne. 

rAise & shine tilbyder ekstern mentorstøtte.

“I Jobcenter Rebild har vi en vision om at være nyskabende. Da Susanne Amstrup henvendte sig med drømmen om at opstarte en socialøkonomisk virksomhed, valgte vi derfor at indgå i udvikling af et nyt beskæftigelsesprojekt. Det har været en god og spændende udfordring at udvikle sammen. I dag har vi valgt at samarbejde om beskæftigelsesprojektet ”Kaleidoscopet”, fordi Spild i Spil er lykkedes med at skabe progression sammen med nogle af vores borgere med problemer udover ledighed, hvor vi ellers endnu ikke var lykkedes med at skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Jeg står gerne til rådighed for yderligere reference.”

Susanne NielsenArbejdsmarkedschef, Tlf: 99 88 88 54

Proces fremfor produktion

Kaleidoscopet har ingen egentlig produktion. Til gengæld en masse projekter, som alle er individuelt tilpassede. Dermed sikres højst mulige grad af motivation.

Baseret på et tæt relationsarbejde etableres et individuelt og meningsfuldt forløb, hvor kursistens personlige handlekompetencer og ressourcer dyrkes og udvikles. Vi har gode praktiske lokaler med både stort værksted og krea-rum til at imødekomme deltagerens ønsker om aktivitet.

Et kerne-projekt er dog vores re-design af udtjente musikinstrumenter

Vi tør tænke og handle anderledes

Kontakt os